Speerpunten

Wij willen zorg dragen voor de schepping en een duurzame bijdrage leveren voor toekomstige generaties. Tegelijk willen wij niet dat mensen in financiële problemen raken door keuzes die gemaakt worden door de overheid. Energie moet voor iedereen betaalbaar blijven. Iedereen moet mee kunnen doen in de verandering naar schone energie. Wij willen daarom een energiefonds van één miljard euro in Brabant, geld dat beschikbaar is door de verkoop van Essent.

Drugs ontwricht onze samenleving. Verslavingen brengen mensen aan de grond. Dumpingen van afval vervuilen onze natuur en onze straten. ChristenUnie-SGP wil radicaal kappen met drugs. Door mensen te steunen die getroffen zijn. Door samen de georganiseerde misdaad hard aan te pakken. Wij willen stevig investeren in het bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Wij willen een intensieve samenwerking tussen politie en overheid met een bijdrage van 2,5 miljoen voor de Taskforce Brabant-Zeeland.

Wij hebben veel waardering voor het werk van de boeren. ChristenUnie-SGP wil   samen met boeren werken aan een duurzame toekomst met oog voor mens, dier en natuur. De afgelopen jaren zorgden regels uit het Brabantse provinciehuis ervoor dat de agrarische familiebedrijven het zwaar kregen. Dat moet anders. Door jonge boeren weer perspectief te bieden en de Jongeboerenregeling te steunen. Door meer aandacht en geld voor natuurprojecten als weidevogels, akkerranden en biodiversiteit.

Wij willen verbinden en omzien naar elkaar. Wij zetten ons daarom in voor een betrokken samenleving in onze dorpen en wijken. Een samenleving waar kwetsbaren ondersteund worden, omdat iedereen meetelt. Zo maakt de ChristenUnie-SGP geld vrij voor de regionale voedselbank en projecten die mensen weer aan het werk helpen. Wij willen honderd miljoen investeren in leefbaarheidsplannen in onze dorpen en wijken. Plannen die helpen om eenzaamheid te voorkomen.
Brabant is het waard!