Hartelijk welkom op de gezamelijke ChristenUnie-SGP website

Nieuwsoverzicht:

RSS icon linking to RSS overview

'De situatie in het buitengebied is al jaren onhoudbaar'

maandag 09 april 2018 15:01 Drugsdumping, agressie tegen toezichthouders, afvaldumpingen en motorcrossen. Het loopt de spuigaten uit in de Brabantse natuurgebieden. De ChristenUnie-SGP fractie vraagt hier al lange tijd aandacht voor. Om dit nog eens extra te onderstrepen heeft ChristenUnie-SGP Brabant het initiatief genomen om een rondetafelgesprek te organiseren met verschillende terreinbeherende organisaties, Statenleden en ambtenaren van de provincie. Ook de boswachters zijn het meer dan zat. Dit werd nog eens stevig onder de aandacht gebracht door de actie die gehouden werd bij de ingang van het provinciehuis. Aanhangers vol vuilniszakken, lege vaten en andere rommel werd voor aller oog neergezet. lees verder

'Maak het openbaar vervoer efficiënter door OV-informatie te delen'

vrijdag 16 maart 2018 11:48 Bij de begrotingsbehandeling van afgelopen november heeft ChristenUnie-SGP een motie ingediend met de opdracht voor het college om het delen van informatie met betrekking tot reisbewegingen van mensen in het openbaar vervoer te bevorderen. Met deze informatie kunnen (externe) partijen op zoek naar slimme verbeteringen. lees verder

Gedputeerde Van den Hout ontkent het achterhouden van informatie

donderdag 01 maart 2018 16:29 De volledige coalitie schaarde zich als één blok achter gedeputeerde Van den Hout tijdens het stikstofdebat dat afgelopen vrijdagavond plaatsvond in het provinciehuis. Het was een stevig en langdurig debat op initiatief van de ChristenUnie-SGP met als doel SP-gedeputeerde Van den Hout ter verantwoording te roepen over informatievoorziening inzake het stikstofdebat. Een motie van afkeuring haalde tenslotte geen meerderheid, maar was een helder signaal richting betreffende gedeputeerde. lees verder

Provincie moet ook kritisch kijken naar eigen optreden tegen mestfraude in Brabant

dinsdag 21 november 2017 16:36 Dat we fraude moeten tegengaan en criminelen geen subsidie verdienen, daar zijn we het helemaal mee eens. Maar de provincie moet ook kritisch kijken naar het eigen optreden tegen de mestfraude in Brabant. In reactie op de publicatie in NRC stelt de ChristenUnie-SGP fractie hierover kritische vragen aan het Brabants college. lees verder

‘Kom met een maatregelenpakket dat breed gedragen wordt’

zaterdag 28 oktober 2017 15:57 ‘De tijd is gekomen om weer met alle belanghebbende in de sector om tafel te gaan om zo met een maatregelenpakket te kunnen komen dat breed gedragen wordt’, aldus Hermen Vreugdenhil van de ChristenUnie-SGP Brabant. lees verder