Ondersteun gemeentes en kom met plan van aanpak bij opruimen drugsafval

drugsdonderdag 28 januari 2016 11:31

"Provincie Brabant moet gemeentes met raad en daad ondersteunen in het oplossen in het opruimen van XTC-afval" stelt Hermen Vreugdenhil van ChristenUnie-SGP. "We zien dat de omvang van de drugsproblematiek voor gemeentes steeds omvangrijker wordt zoals afgelopen jaar bleek in Someren. Drugsafval is daar vanuit een gierkelder over het land uitgereden en in de bodem en zo ook in de maisstengels terecht ge...komen. De schade door deze wijze van dumpen is enorm en de kosten van het opruimen nemen hierdoor sterk toe, in vergelijking met het dumpen van vaten met afval in de berm van de weg"

In een motie vraagt de ChristenUnie-SGP fractie aan de gedeputeerde om met de gemeentes samen op te trekken. "Het is goed om te zien dat de gedeputeerde de zorgen van onze fractie deelt en dat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen. We hebben hier echt te maken met een nieuwe dimensie van het dumpen van afval. Het grootschalig dumpen over akkers betekent een extra risico voor vervuiling in bodem en grondwater en in potentie voor dier- en volksgezondheid. Wij willen van de gedeputeerde dan ook een duidelijke aanpak zien om het afval zo snel mogelijk op te ruimen. Samenwerking met gemeentes, omgevingsdiensten en politiekorpsen voor een snelle aanpak is hoog nodig" aldus Vreugdenhil. In Someren duurde het afgelopen jaar ruim driekwart jaar voordat tot opruimen werd overgegaan nadat gemeente was aangesproken door gedeputeerde Van Den Hout. Na ontdekking in maart werd door de provincie in januari gemaand om het afval zo snel mogelijk op te ruimen.

Ook wil de fractie dat de provincie een onderzoek start naar de omvang van de problematiek "Geruchten gaan dat afval ook over wegen en via wasstraten wordt geloosd. De omvang van de problematiek is nog niet geheel helder, maar het risico met giftig afval is duidelijk aanwezig."

De coalitie wilde zich niet aan de motie van ChristenUnie-SGP conformeren. Door afwezigheid van enkele Statenleden staakten de stemmen en wordt in de volgende Statenvergadering nogmaals over de motie gestemd.

« Terug

Archief > 2016 > januari

Geen berichten gevonden