"Provincie wil helpen bij opvang vluchtelingen"

vluchtelingenvrijdag 18 september 2015 14:04

Vandaag heeft Provinciale Staten in overgrote meerderheid besloten vluchtelingen veilige opvang te bieden in Brabant. Een motie mede ingediend door de ChristenUnie-SGP Fractie werd bijna unaniem aangenomen.

ChristenUnie-SGP roept de provincie op om haar rol te pakken in het aanbieden van huisvesting aan asielzoekers en statushouders en daar waar nodig beperkingen aan te pakken. Ook wil de fractie dat de provincie onderzoekt hoe het kan bijdragen aan het opheffen van beperkingen op het werken en leren van asielzoekers.

Met deze motie hoopt de fractie recht te doen aan de woorden die Jezus uitsprak in Matheus 25.

"Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en
jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, jullie namen mij op"

« Terug

Archief > 2015 > september

Geen berichten gevonden