ChristenUnie-SGP wil jaarlijks 10 miljoen extra voor Jeugdzorg

Hermenwoensdag 11 maart 2015 17:30

ChristenUnie-SGP wil dat de Provincie jaarlijks ten minste 10 miljoen beschikbaar stelt aan de jeugdzorg in Brabant. Dat stelt lijsttrekker Hermen Vreugdenhil. In de afgelopen 10 jaar heeft de provincie jaarlijks meer dan 10 miljoen boven het rijksbudget aan de jeugdzorg besteed. Dat was nodig om tot een goede organisatie te komen en om de wachtlijsten terug te dringen. Daar kan de provincie niet ineens mee stoppen, zo stelt Vreugdenhil.

Tot en met 2014 was de provincie verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De provincie ontving jaarlijks een rijksbijdrage van het Rijk van (in 2014) ongeveer 185 miljoen euro. De lasten voor de provincie waren structureel  hoger, er is veel geïnvesteerd in het wegwerken van wachtlijsten en in de opbouw van centra voor jeugd en gezin. De ChristenUnie-SGP is van mening dat deze investeringen teniet worden gedaan door de huidige bezuinigingen. Het Rijk bezuinigt al 15% op de jeugdzorg, als nu ook de provincie haar steun intrekt, worden jeugdzorginstellingen extra zwaar getroffen door de bezuinigingen. Volgens de ChristenUnie-SGP is dat helemaal niet nodig. “Het Rijk moet bezuinigen, maar in de provincie is die behoefte veel minder aanwezig”, stelt Vreugdenhil.


Bureaucratie
De ChristenUnie/SGP-lijsttrekker stelt bovendien dat de provincie verantwoordelijkheid moet nemen voor een gezonde overdracht van taken. “De jeugdzorg wordt vandaag de dag geconfronteerd met een hele berg bureaucratie omdat zij ineens met heel veel verschillende gemeenten afspraken moet maken. De bureaucratie kost de jeugdzorginstellingen enorm veel geld en dat had met een betere overdracht voorkomen kunnen worden. Onlangs verschenen al publicaties dat instellingen 6 fte extra personeel moeten aannemen om alle boekhoudkundige gevolgen te kunnen verwerken. Het had op de weg van de provincie gelegen om dergelijke missers te voorkomen, vindt Vreugdenhil. De provincie moet daarom nu verantwoordelijkheid nemen.

Bezuinigingen
De provincie heeft tussen 2005 en 2015 gemiddeld 10,6 miljoen extra in de jeugdzorg geïnvesteerd dat het uit de Rijksbijdrage ontving. Door het laten verdwijnen van die bijdrage is de bezuiniging in de jeugdzorg niet 15%, maar ruim 20%. “Tel daar de toegenomen kosten voor alle bureaucratie bij op, dan begrijp je dat het niet moeilijk is te voorspellen dat de jeugdzorg in de komende jaren in grote problemen gaat komen”, voorspelde Vreugdenhil.

« Terug

Archief > 2015 > maart

Geen berichten gevonden