Fractiebericht Eindhoven december 2014

oliebolvrijdag 02 januari 2015 12:10

Aan het eind van dit bijzondere jaar, waarin we weer in de Raad vertegenwoordigd waren, bestaat de neiging om terug te kijken. Toch kijk ik nu vooruit naar Anno Domini 2015.

Zoals bekend krijgen de gemeenten 3 grote onderwerpen op het bord, te weten Jeugdwet, Participatiewet en de nieuwe Zorgwet (WMO). Deze veranderingen gaan met forse bezuinigingen gepaard. In de media en ook in onze eigen huis-aan-huisbladen, is veel aandacht besteed aan de veranderingen.om alle betrokkenen bewust te maken.

Wat de Zorgwet betreft moeten we terug naar de aloude zorgvorm dicht bij de mensen.

Ik denk daarbij aan een bijbelse notitie “omzien naar weduwen en wezen”.

Mijn oproep is om vanuit ons christelijk geloof deze inzet op te pakken nu de overheid dit niet meer kan invullen op de wijze zoals de voorbije decennia is vormgegeven.

Juist nu naar mensen omzien ,die buiten eigen kring staan maar wel in eigen omgeving leven en wonen, is broodnodig. Met deze inzet blijft het mogelijk dat mensen die echt betaalde zorg nodig hebben,dit kunnen blijven ontvangen.

Eindhoven heeft voor deze overgang  in de voorbije jaren een spaarpot gevormd waardoor deze verandering geleidelijk zijn weg kan vinden. Ook het vrijwilligerswerk krijgt een impuls en wordt extra ondersteund. Minstens zo belangrijk is het vangnet voor randsituaties waarin de nieuwe regelingen niet voorzien. Ook is er een klachtenregeling opgezet.

We zullen het met elkaar moeten doen. Liever zeg ik we mogen het doen, als we er toe in staat zijn, uit dankbaarheid voor eigen mogelijkheden en uit liefde voor onze naasten.

We wensen u veel inzicht en inzet om deze grote uitdaging mee vorm te geven en graag ontvangen we als ChristenUnie uw berichten over ervaringen, problemen en kansen. 

Van harte wensen we U, hulpgever of hulpontvanger, in alle opzichten een goed 2015 toe.

Ko Jansen, Fractievoorzitter ChristenUnie

« Terug

Archief > 2015 > januari

Geen berichten gevonden