Fractiebericht ChristenUnie Best november 2014

Aaldert01donderdag 13 november 2014 22:23

Op maandag 10 november werd de begroting van de gemeente Best in grote eensgezindheid goedgekeurd.
Dat 2 dagen later Prof.mr. P. van Vollenhoven als  Lid van het Koninklijk Huis in Best op bezoek  kwam had geen oorzakelijk verband.
Het geeft slechts aan dat er dagen zijn waarop je als boeren, burgers en raadsleden  trots mag zijn op je woonplaats.
Natuurlijk waren er maandag moties die aangaven dat vrijwel iedere partij zijn best had gedaan de begroting te doorgronden en daar zo mogelijk wat wijze woorden aan toe te voegen.
Ook de ChristenUnie had haar inbreng. Met o.a. de vondst  in de Tussentijds rapportage van een pareltje.
Met een compliment aan de leerplichtambtenaar Jack Smolders. Dankzij zijn inspanningen is er voor gezorgd dat nagenoeg alle jongeren die wilden afhaken  alsnog weer naar school zijn gegaan.
Onze motie hield in dat wij het college verzochten om uiterlijk in het 2e kwartaal 2015 te komen met voorstellen tot beheersmaatregelen voor onze slinkende reserves.
Nog voor het in stemming brengen werd de motie  door het voltallige college overgenomen.
Even later stemde ook de raad unaniem voor. Ook moties van de andere partijen vonden een welwillend onthaal.
Al lijkt .............................op, de begrippen ‘consensus’ en ‘gemeenteraad’ zijn lang niet altijd elkaars natuurlijke vijanden.
Op woensdag 12 november vond de officiële heropening plaats van de geheel gerestaureerde stal van de “Armenhoef”, een al omstreeks anno 1245 aan de Oirschotseweg 117  gevestigde boerderij.
Deze restauratie werd afgerond met de komst van de de heer Van Vollenhoven, aanwezig vanuit zijn  betrokkenheid bij monumenten en natuur.
Oprecht geïnteresseerd, ontspannen en met een speech waaruit bleek dat hij zijn huiswerk had gedaan  en voorzien van de van hem bekende lichte zelfspot wist hij die middag zijn fanclub weer flink uit te breiden.
Dat ik, evenals hij geboren Schiedammer, geen kans zag op een fotomomentje (kijk, dat is opa met.....)  is overkomelijk.
Een mens kan nu eenmaal niet alles hebben.
We hebben Best! Toch?
 
 
Met vriendelijke groet,

Aaldert van der Vlies
Raadslid ChristenUnie Best

« Terug

Archief > 2014 > november

Geen berichten gevonden