Speech lijsttrekker Hermen Vreugdenhil PS-verkiezingen 2015

Hermendinsdag 18 november 2014 19:54

Zaterdag 15 November heeft de ledenvergadering van de ChristenUnie Brabant unaniem gekozen voor Hermen Vreugdenhil als lijsttrekker voor de PS-verkiezingen 2015. De ChristenUnie zal gezamenlijk met de SGP de verkiezingen ingaan. Deze gezamenlijke lijst zal zo snel mogelijk na volledige vaststelling bekend gemaakt worden.

De lijsttrekker sprak na zijn verkiezing tijdens de vergadering de volgende speech uit.

Beste ChristenUnie vrienden en vriendinnen,

Wij mogen vandaag te gast zijn bij de Focolare- beweging. Een beweging die zijn oorsprong vindt in moedige moeders, weduwe geworden in de tijd van de oorlog, die zich in wilden zetten voor de kwetsbaren in de samenleving. Zij waren op zoek naar de noden van de samenleving om daar dienstbaar te kunnen zijn. Wij mogen ons daar aan spiegelen. Ook in de komende verkiezingscampagne en straks in Provinciale Staten.

Ik dank u voor het vertrouwen dat u in mij stelt om wederom de lijst aan te voeren. Toen bleek dat we vier jaar geleden onze zetel kwijt raakten in de Staten heb ik u de woorden van Jozua 1 voorgehouden. “Weest vastberaden en standvastig, laat je niet ontmoedigen.” Ondanks de teleurstelling zijn we in de afgelopen jaren niet stil blijven zitten. Wij hebben ons ingezet voor een duurzame oplossing voor de Ruit om Eindhoven. Voor goedkoop openbaar vervoer voor MBO-scholieren. Voor voldoende ontwikkelruimte voor de duurzame veehouderij en maatwerk waar het kan.

We hebben de afgelopen jaren ook benut door verbindingen te leggen. Verbinding door goed samen te werken met de Tweede Kamerfractie die altijd oog heeft gehad voor de belangen van Brabant. Verbinding met christelijke jongeren, zoals van de zomer nog op de katholieke jongerendagen hier in Nieuwkuijk. Verbinding door diverse werkbezoeken aan Gain!, het Leger des Heils en Stichting Exodus.

Verbindingen zijn gelegd met en tussen de kiesverenigingen. Het werk van Ko Janssen om de kiesverenigingen te ondersteunen en op te bouwen mag hier niet ongenoemd blijven. Dank Ko. En wat een mooie verkiezingsuitslag mocht dat opleveren bij de gemeenteraadsverkiezing. De zetel terug in Eindhoven. Voor het eerst in Best vertegenwoordigd. Een mooie uitslag in Roosendaal en Helmond waar we voor het eerst met een lijst uitkwamen.

En nu staan we klaar aan de vooravond van de campagne met een prachtige kandidatenlijst. Een mooi team waar we in Brabant trots op mogen zijn! Een mooie mix van ervaring en aanstormend talent. Van man en vrouw. Ik ben er trots op deze lijst te mogen aanvoeren.

Ook ben ik blij dat we deze verkiezing weer in kunnen gaan in samenwerking met de SGP. Het is een bewuste keus om samen op te trekken. In de afgelopen vier jaar hebben we niet de binding van één fractie gehad. We hebben er voor gekozen om in de afgelopen jaren op provinciaal niveau een zelfstandige koers te varen. Maar tegelijkertijd hebben we altijd voor ogen gehouden dat het goed is als we weer een bewuste keuze voor elkaar kunnen maken bij de Statenverkiezing. Dat is niet vanzelfsprekend. Natuurlijk zijn er verschillen. Die verschillen zijn goed met elkaar doorgesproken. Er zijn afspraken gemaakt om een stevige basis te hebben voor de komende vier jaar. Jaren waarin we weer samen hopen op te trekken in één fractie. Het is goed dat we één lijst, één programma en één geluid hebben. Hiermee kunnen we de Christelijke politiek in Brabant versterken.

ChristenUnie vrienden. We staan zo met een stevige basis aan de vooravond van een nieuwe provinciale periode. We staan voor een mooie uitdaging in een tijd waarin de rol van de provincie verandert. We gaan dan ook werken aan een mooi en uitdagend programma.

We willen dat doen met de opdracht van Jeremia 29 voor ogen. Jeremia geeft aan de ballingen in Babel de volgende opdracht mee: “Bouw huizen, leg tuinen aan, eet van de opbrengst. Zet je in voor de bloei van de stad, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.”

Dat vraagt om een actieve houding. Een samenleving die niet enkel alles van de overheid verwacht. Maar tegelijk ook een provincie die dienstbaar en betrokken is. Die verantwoordelijk en sober is. Die met haar beleid aansluit bij de vragen van de samenleving.

We zullen ons in Den Bosch dan ook inzetten voor een leefbaar Brabant waarin de aandacht voor de zorg niet onbenoemd blijft. Voor een Brabant met zo mogelijk werk voor iedereen. Voor een provincie die nauw samenwerkt met gemeenten. Voor een provincie die de schadelijke gevolgen van drugs niet onbenoemd en onaangepakt laat.

Wij willen als een goed rentmeester zorg dragen voor de schepping en voor de rijkdom die ons in bruikleen is gegeven. Zorg voor natuur en landschap en zorg voor leefbaarheid in stad en dorp. Zorg voor goede bereikbaarheid en zorg voor wonen en werken. Wij maken ons zorgen over de kwetsbaarheid van de samenleving, maar we realiseren ons ook dat we een rijkdom hebben die velen in de wereld niet hebben.

De ballingen in Babel waaraan Jeremia schreef verlangden naar de terugkeer naar Jeruzalem. Wij mogen politiek bedrijven met het Hemelse verlangen naar het nieuwe Jeruzalem. Dat vraagt om bidden en werken.

Ik wil ook een zegen vragen over de campagne en over ons politieke werk. Een zegen die wij mogen vragen vanuit de belofte die God ons geeft in de woorden van Jeremia 29:11 “Ik heb jullie geluk voor ogen, ik zal je een hoopvolle toekomst geven!” Die toekomst bid ik ons allen toe.

Hermen Vreugdenhil

(Lijsttrekker ChristenUnie/SGP Provinciale Staten Verkiezing 2015)

« Terug

Archief > 2014 > november

Geen berichten gevonden