Met zo een samenleving wordt het Statenwerk je gemakkelijk gemaakt

bodem_totalvrijdag 04 februari 2011 20:48

Vandaag werd door een groot aantal organisaties het manifest ‘Brabant kiest voor biodiversiteit’ aan de Staten aangeboden. In dit manifest wordt opgeroepen biodiversiteit prioritair te verankeren in het provinciaal beleid. Eens! Mooi dat zoveel organisaties en gemeenten de krachten gebundeld hebben.

Nu komt het erop aan om die ambities uit het manifest ook waar te maken. Ik merk telkens weer dat we in de Staten moeten strijden om het behoud van de soortenrijkdom van onze Schepper als een goed rentmeester te beheren. Het besef dat we hier fors in moeten investeren leeft lang niet altijd bij een meerderheid van de Staten. De ChristenUnie-SGP zal ook in de komende periode voluit kiezen voor het juiste evenwicht tussen economie en ecologie. De steun van dit manifest is hier een belangrijke steun in de rug voor.

Maar wij moeten dit niet alleen doen als provinciale overheid. Mooi dat het manifest ook veel vraagt van ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijsorganisaties en van U.

Wij pakken de handschoen graag op om ons samen met U verantwoordelijk te weten voor het behoud van de biodiversiteit. Met zo een samenleving worden je de politieke keuzes als Statenlid wel heel gemakkelijk gemaakt.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2011 > februari

Geen berichten gevonden