Laatste begrotingsbehandeling: er valt wat te kiezen in maart!

hermen6maandag 15 november 2010 20:37

Afgelopen vrijdag is de laatste begroting van deze Statenperiode vastgesteld. En die begrotingsbehandeling heeft heel duidelijk gemaakt dat er in maart volgend jaar ├ęcht iets te kiezen valt. We zijn tevreden dat de Staten het geld voor de dorpsontwikkelingsplannen en ecologische verbindingszones vrij hebben willen maken en dat we onze jonge boeren blijven ondersteunen. Teleurgesteld zijn we over de besteding van het Essent geld en dat de MBO scholieren nog steeds in de kou staan. Er valt wat te kiezen in maart!

Met de discussie over de besteding van het Essent geld (800 miljoen) werd pijnlijk duidelijk waar het college gesteund door de meerderheid van de Staten de prioriteiten voor de komende jaren legt. Een belangrijk deel van het geld gaat gestoken worden in het binnenhalen van de Olympische spelen (Olympisch plan Brabant) en in het binnenhalen van de titel Brabant Culturele Hoofdstand. Ambities die volgens het college Brabant op de kaart moeten zetten. Voor onze fractie is het des te wranger dat na de verkoop van Essent waar wij tegen waren een fors deel van het vrijgekomen geld ook nog eens beroerd besteed wordt.

Wat betreft de dorpsontwikkelingsplannen zijn we blij dat die nu eindelijk ook kunnen worden uitgevoerd. Twee jaar geleden heeft de ChristenUnie-SGP fractie al voorstellen ingediend om in de begroting de uitvoering van deze plannen ook op te nemen. Het college koos ervoor om maar gewoon te starten met de planvorming. Zij zegde in eerste instantie toe dat de gemeenten, als ze voor juni 2010 hun plannen hadden ingediend ook in aanmerking kwamen voor geld maar draaide die beslissing later terug. Wij vinden dat afspraak ook afspraak is en dat wat je begint je ook goed moet afmaken. Graag hadden we de middelen daarvoor eerder gereserveerd en niet, zoals nu noodzakelijk werd, ten koste van andere taken vrij te maken. Wij hadden graag een solide financieel beleid gevoerd met dekking voor gepresenteerde plannen.

Het is jammer dat de provincie voor de MBO scholieren van 16 en 17 jaar die geen recht op een OV jaarkaart hebben nog steeds niet wil opkomen. Zij moeten daarvoor hoge kosten maken om de school van hun keuze te bereiken. Zo hoog vaak dat zij vanuit financieel opzicht niet de school of studie van hun eerste keus kunnen volgen. De ChristenUnie-SGP fractie heeft al vaker voorstellen ingediend om voor deze groep scholieren een betaalbare maandtrajectkaart voor in te voeren. Als de provincie slechts 1% per jaar van het mobiliteitsfonds hiervoor reserveert dan kunnen we deze groep scholieren tegemoet komen. Ook nu vond een meerderheid in de Staten dit wel een urgent vraagstuk maar wil er geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2010 > november

Geen berichten gevonden