Steun voor voorstel dorpsontwikkelingsplannen

dorpshuis genderendinsdag 01 juni 2010 09:33

Een ruime meerderheid in provinciale staten steunt het ChristenUnie-SGP voorstel om de dorpsontwikkelingsplannen niet rigoreus af te kappen. “In veel Brabantse dorpen worden op initiatief van de provincie integrale dorpsontwikkelings plannen opgesteld om de leefbaarheid te bevorderen. Nu de uitvoering van de plannen in zicht komt dreigt de provincie de stekker eruit te trekken terwijl gemeenten de toezegging is gedaan dat de provincie een deel van de uitvoering in het kader van de reconstructie mee zou financieren. Het nu rigoureus afkappen van de projecten zou verschillende ontwikkelingen ver terugwerpen. Dit levert juist een averechts effect op voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Provinciale Staten hebben gedeputeerde van Haaften de opdracht gegeven om het aanbod van de West-Brabantse regio om samen het financiële gat te dichten nader uit te werken. Is dit voorstel niet afdoende dan zullen de Staten het initiatief nemen om tijdens de kadernota bij motie alsnog de financiering te regelen. Posten die hiervoor in beeld zijn zijn de middelen die nog over zijn uit het kredietcrisisbudget, de agenda van Brabant en de reconstructiegelden.

“Ik ben content dat een ruime meerderheid in de commissie zich scherp heeft uitgesproken:  lopende plannen mogen niet worden gestopt. Ook het West-Brabantse signaal dat men regionaal geld wil investeren in de kleine kernen omdat stad en platteland in Brabant onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en elkaar nodig hebben is een belangrijk winstpunt”, aldus Vreugdenhil.

« Terug

Archief > 2010 > juni

Geen berichten gevonden