Prinsjesdag op z’n Brabants

prinsjesdagdinsdag 13 oktober 2009 11:31

Afgelopen vrijdag was het dan zover. De aanbieding van de provinciale begroting 2010 aan de leden der Provinciale Staten van Noord-Brabant. Per koerier van de provincie werd om stipt negen uur de begroting aangeboden. Niet in een koffertje, gewoon in een enveloppe. Niet met het nodige ceremonieel, nee gewoon aan mijn voordeur aan de Rijksweg, tekenen bij het kruisje voor ontvangst. Hoewel ik niet van de ceremonies ben zou een officiële aanbieding van de begroting in de Statenzaal toch wel een mooi idee zijn.

De hoofdlijn van de begroting luidt: financieel zwaar weer op komst. En dat vertaalt zich dan ook in de cijfertjes. Voor het eerst is er een begrotingstekort (57 miljoen) dat de komende jaren fors zal oplopen. Dit zal moeten leiden tot een herbezinning op de strategische koers van de provincie. En dat is helemaal niet verkeerd. We zullen hier als middenbestuur alleen maar sterker uitkomen. Toch maak ik me voor de korte termijn niet zo’n zorgen. Ook dit jaar zal de onderbesteding weer boven de 10% uitkomen. We houden nog steeds geld over. Misschien zet dit en eindelijk aan tot het door ons zo vaak bepleitte scherper en reëler begroten.

Dat het college nog niet geheel vertrouwd is met de gewijzigde economische omstandigheden en moraal laten ze wel zien bij het wegzetten van het ontvangen Essent geld. Het college had gerekend met 4% rente, inmiddels staat de rente een half procentpunt lager waardoor de provincie 17 miljoen per jaar ‘misloopt’. De oplossing die het college aandraagt is haast even eenvoudig als dom. Gewoon kijken of met andere beleggingsproducten een hoger rendement kan worden behaald. In een week waarin DSB omgevallen is hoef je toch niemand meer uit te leggen dat tegenover een hoge rente een hoger risico staat. Of dat verantwoord is?

Inmiddels is er ook grote commotie ontstaan over de uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven in Brabant. In de krant van maandag kondigde gedeputeerde Rüpp nog stoer aan dat wat hem betreft de omvang van een bedrijf  toch echt op maximaal 1,5 hectare (toch nog 3 voetbalvelden) per bedrijf moet liggen. Dinsdag moest hij erkennen dat hij de uitbreiding van één ondernemer die twee bedrijven aan elkaar gekocht heeft en zo tot 5 hectare mag bouwen niet kon of wilde tegenhouden. Rüpp verschuilt zich nu heel procedureel achter een handleiding. Hij kan nu nog één keer laten zien dat hij een daadkrachtig bestuurder is met oog voor het behoud van het agrarisch landschap.

Vandaag zal ook een start gemaakt worden met het rekenkamer onderzoek naar de verkoop van Essent. We zullen met de fractievoorzitters de opzet van het onderzoek gaan bespreken en ik verwacht voor de zomervakantie de resultaten. Het blijft wel een beetje vreemd dat de hoofdrolspelers bij de verkoop uit het college zijn vertrokken (Moons) of op korte termijn gaan vertrekken (Rüpp). Je kunt het zien als een vertrek op je hoogte punt of een slimme carrièremove. Net van welke invalshoek je het bekijkt. Voorlopig hou ik het er maar op dat ze hun hart hebben gevolgd.

Hermen Vreugdenhil

 

 

 

 

 

 

 

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht