Commissievergaderingen 29 mei - (verslag)

zaterdag 30 mei 2009 20:00

Overzicht verschillende commissies:

Commissievergadering BM
Commissievergadering RM
Commissievergadering ZWC
Commissievergadering EMG

 

Commissievergadering BM

Geen enerverende dag. Omdat de commissies waren uitgesteld was ik te laat in de commissie bestuur en middelen.

Verder hebben we de voortgang van de crisismaatregelen door de provincie Brabant behandeld. Aandacht voor snelheid, duidelijkheid en communicatie aan Provinciale Staten.

T.a.v. het burgerjaarverslag complimenten richting de commissaris van de Koningin; wel waren er enkele vragen of dergelijke verslagen in de toekomst op deze wijze moeten blijven plaatsvinden.

Essed zou vertrouwelijke info over de voorgenomen verkoop van Essent Milieu melden. Dit bleek dus weer niet zo te zijn; Essent had nog geen nieuws, anders dan dat ze nog onderhandelen.


(Jan Luteijn) -top-Commissievergadering RM

 

In de commissie Ruimte en milieu was de jaarrekening en mid-term niet zo heel spannend. Eén punt wil ik nader uitwerken. We zien elk jaar dat maar 75% wordt gerealiseerd op de begrotingshoofdstukken water milieu en natuur. Telkens is de reden grondverwerving. Ik heb bepleit dat de begroting met 25 % naar beneden kan voor die onderdelen en dat eventuele kansen die zich voor zouden kunnen doen en die je niet moet laten lopen nu opgevangen kunnen worden door het grond- en ontwikkelingsbedrijf waar in het afgelopen jaar 100 miljoen in gestort is. Dit idee vond brede weerklank en werd positief door Gedeputeerde Staten ontvangen.

Dan de shopping mall (meer informatie zie elders op deze website). Weer probeerden VVD en CDA dit punt door te schuiven naar later. Weer tevergeefs met dank aan het nieuwe commissiereglement. Toen de partijen zich bloot moesten geven bleek dat ons pleidooi wat we nu al een half jaar lang voeren breed te worden gesteund. Ik zal de niet mis te verstane commissie uitspraak nu vertalen in een Statenbrede (minus VVD) motie die we aanstaande vrijdag zullen indienen.


(Hermen Vreugdenhil) -top-Commissievergadering
ZWC

In ZWC is Jaarrekening en Midterm review in één behandeling besproken. Ook hier geen bijzonderheden. Enkele fracties voeren in PS alleen het woord over de rekening.

Met lening twv 10 mlj euro voor eigenaren van monumenten die al subsidie krijgen was iedereen het eens. Aflossing wordt na 3 jaar herbeoordeeld.

Subsidieverordening Jeugdzorg in het nieuw leverde ook geen bezwaren, evenals de thema’s voor jongerenparticipatie.

Kortom, op tijd naar huis.


(Jan Luteijn) -top-
Commissievergadering EMG

Eerst toelichting op spoorlijn Breda Utrecht. Meer informatie zie elders op deze website, dit begint er goed uit te zien, helemaal met een bespreking voor de boeg over de inzet van essent gelden.

Jaarrekening en midterm: commissiebrede irritatie dat de visie op energie, waar GS al driekwart jaar mee worstelt, er nog steeds niet is. Ook ongenoegen over het tempo waarin OV kwaliteit wordt verbeterd. Ook een heel brede steun voor onze zorgen over de uitvoering van het investeringspakket afgesproken in het bestuursakkoord met BrabantStad. GS rekt telkens de criteria waaraan de projecten moeten voldoen op. Ik heb gepleit voor een stand van zaken waarbij de afgesproken criteria hard blijven gelden, ik wil weten welke van de afgesproken projecten dan niet zullen kunnen worden gerealiseerd binnen de afspraken en de middelen die daarmee gemoeid zijn terug te laten vloeien naar provincie. Commissie brede steun hiervoor.

Regiotaxi
Stevige duale discussie waarin de VVD en CU-SGP zich weer betoonden als de pleitbezorgers voor een bereikbaar OV in het landelijk gebied voor iedereen. Alleen CDA is tegen, SP neigt zeer naar de pilot wel uitvoeren en PvdA lijkt ook om. Ziet er erg goed uit maar om het nu niet op de spits te drijven hebben we afgesproken dat we in de pauze van de statenvergadering nog even als commissie bij elkaar komen om zo SP en PvdA de tijd te gunnen om nadere info te bestuderen en zo tot een zeer breed gedragen ondersteuning te komen voor de pilot.

Kortom, enerverende dag, zeven uur klaar.


(Hermen Vreugdenhil) -top-

« Terug

Archief > 2009 > mei

Geen berichten gevonden