Duurzaam Europa - een tour door Brabant

campagnevoeren_ep2009woensdag 27 mei 2009 12:42

Een enerverende en mooie campagnedag ligt weer achter ons. De regiotour bracht ons dinsdag naar Noord-Brabant. Via de Technische Universiteit Eindhoven, waar ik een grote groep enthousiaste vooral buitenlandse studenten mocht toespreken. Langs het Waterschap Brabantse Delta, waar de beknelling van Europese aanbestedingsregels en de Natura2000 aanpak behoorlijk gevoeld worden. Een weblog van Peter van Dalen over de campagnetour voor de Europese Verkiezingen van 4 juni.

Tussendoor een korte flyeractie in de Bredase binnenstad, want het programma voerde ons in sneltreinvaart naar ons laatste werkbezoek aan de scheepvaartsector. Ons eindpunt lag dus in Werkendam, een van de bolwerken van de Nederlandse binnenvaart. Mijn hart gaat altijd iets sneller kloppen als ik een haven binnenkom en de schepen zie liggen. De binnenvaart heeft het niet makkelijk in de huidige crisis: weinig lading, lage vrachtprijzen. Onlangs pleitte ik in een brief aan Eurocommissaris Tajani al voor een snellere besteding van geld dat bestemd is voor binnenvaartprojecten.

Naast binnenvaart ook veel duurzaamheid vandaag. Een van de kernpunten uit ons verkiezingsprogramma. Bij uitstek een 'samenwerking-ja'-onderwerp voor ons. Het is noodzakelijk dat we duurzaamheid gezamenlijk in Europees verband aanpakken. Dit onderwerp gaat over alle grenzen heen en kunnen we niet aan het eigen goeddunken van de afzonderlijke lidstaten overlaten. We moeten juist nu in actie komen om een duurzaam klimaatbeleid te ontwikkelen.

Ook het energievraagstuk hangt daarmee samen. We zijn te lang verslaafd geweest aan olie en andere brandstoffen, die nu in rap tempo opraken. We hebben de wetenschap (universiteiten zoals Eindhoven) hard nodig om nieuwe, duurzame brandstoffen te ontwikkelen.

Bij alternatieve brandstoffen, denk ik ook aan elektrische auto's. Persoonlijk heb ik mijn hoop gevestigd op de ontwikkeling van de elektrische auto. De motor daarvan is een Fries produkt uit Damwoude !

Eigenlijk zou Europa voorop moeten lopen bij het ontwikkelen van duurzame klimaatplannen, bij het onderzoek naar alternatieve brandstoffen en bij het ontwikkelen van de elektrische auto. Het staat me echt tegen dat individuele lidstaten van de EU alleen hun eigen auto-industrie beschermen en niet grensoverschrijdend willen denken hierin. De manier waarop Sarkozy dit aanpakt, daarmee ook de kloof tussen Oost- en West-Europa vergrotend, staat me enorm tegen.

Want een duurzamere wereld, dat bereik je nooit alleen, maar wel samen.

« Terug

Archief > 2009 > mei

Geen berichten gevonden