ChristenUnie-SGP statenfractie zet natuur op de kaart

DSCN0240vrijdag 08 mei 2009 22:55

De plannen voor herstel van de natuur mogen in een tijd van economische crisis niet naar de achtergrond verdwijnen. Dit stelt Hermen Vreugdenhil tijdens een gecombineerd werkbezoek van de Statenfractie, Tweede Kamerfractie ChristenUnie, waterschapsbestuurders en raadsleden uit de Altena gemeenten.

In Brabant is tussen de provincie en gemeenten afgesproken dat in 2018 alle natuurgebieden met elkaar moeten zijn verbonden en waar nodig hersteld. Een deel van die verbindingen wordt door het Waterschap gerealiseerd. Voor een groot deel moeten gemeenten die verbindingen realiseren. Gemeenten ontbreekt het echter aan middelen om deze afspraken ook na te komen. Ook zijn zij vaak onvoldoende bewust van wat er van de gemeenten wordt verwacht om deze verbindingen te realiseren. Op voorstel van de ChristenUnie-SGP statenfractie betaalt de provincie tot 2013 het volledige gemeentelijke deel voor de aanleg van de ecologische verbingingszones. "Dit moet een impuls zijn voor gemeenten om snel werk te maken van de aanleg van natuur. Maar ik verwacht nu wel daadkracht van gemeenten om die verbindingen nu ook echt snel te gaan realiseren. Het geld is nu geen excuus meer", aldus de oproep van Vreugdenhil aan de raadsleden.

Het belang van de verbindingszones werd tijdens het werkbezoek onderstreept door Pieter Bode die een uiteenzetting gaf over de noodzaak en de voortgang van de uitvoering hiervan. Hieruit bleek het belang van verplaatsingsmogelijkheden voor het behoud van planten en diersoorten. In de middag werd een bezoek gebracht aan het natuurontwikkelingsproject Zuiderklip. Hier wordt een uniek nat getijdennatuurgebied gerealiseerd wat daarnaast ook bescherming moet bieden bij hoogwater.

" Als we met zijn allen de schouders eronder zetten tonen we ons goede rentmeesters die de schepping niet willen beheersen maar zorgvuldig willen beheren. Juist nu is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen economie en ecologie. Natuur mag in een tijd van economische crisis niet van de kaart verdwijnen!" aldus Vreugdenhil.

« Terug

Archief > 2009 > mei

Geen berichten gevonden