‘Nieuw spoor tegelijk met extra asfalt’

trein1zaterdag 05 april 2008 16:00

Nieuws van de tweede kamer fractie:

De ChristenUnie wil snel onderzoek naar de kansen van een nieuwe spoorlijn tussen Utrecht en Breda, parallel aan de snelweg A27. Kamerlid Ernst Cramer vermoedt dat de aanleg van een spoor goedkoper uitkan wanneer het werk, of tenminste de voorbereidingen daarop, tegelijk worden uitgevoerd met de verbreding van de A27. ,,Bovendien kan een goede treinverbinding de vraag naar nog meer asfalt op de noord-zuidas verminderen.''

Cramer heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd door bouwbedrijf BAMRail en ingenieursbureau Goudappel Coffeng. Daaruit zou blijken dat een nieuwe spoorlijn tussen Utrecht en Breda dagelijks wel 45000 ‘nieuwe reizigers' zou kunnen trekken. Dat is veel meer dan het aantal van duizend extra reizigers per dag, waar een onderzoek uit 1999 op rekende.

De ChristenUnie wil dat minister Eurlings ook zelf onderzoekt of de aanleg van een spoorlijn goedkoper gerealiseerd kan worden wanneer dit werk in samenhang met de verbreding van de A27 wordt uitgevoerd. Cramer vraagt bovendien een onderzoek naar de effecten van een nieuwe spoorlijn op de bestaande knelpunten op noord-zuidcorridors, zoals de A16 (Moerdijkbrug) en de A2. Cramer: ,,Alles hangt met alles samen. Als de reizigerscapaciteit op de as Utrecht-Breda vergroot wordt, kan dat gevolgen hebben voor de parallel lopende A16 en A2. De prijs van een nieuwe spoorlijn langs de A27 moeten dus beoordeeld worden in samenhang met de kosten van een eventuele verbreding van de A2 of A16 in de toekomst.''

BAMRail heeft geopperd dat de aanleg van een nieuwe spoorlijn Utrecht-Breda zou kunnen worden uitgevoerd in een publiek-private samenwerking, in combinatie met woningbouw. De ChristenUnie vraagt van minister Eurlings of hij de berekeningen van het bouwbedrijf wil natrekken, en wil beoordelen of het een haalbare zaak zou kunnen zijn.

 

« Terug

Archief > 2008 > april

Geen berichten gevonden