De beste wensen voor een gezegend 2008!

handen schuddendonderdag 10 januari 2008 15:40

Heerlijk, even twee weken helemaal vrij. Twee weken die omvliegen met de feestdagen er tussendoor. Allereerst wil ik dan ook iedereen een gezegend en goed nieuwjaar toewensen. Wat de fractie betreft zal het een jaar zijn vol interessante activiteiten worden. Een jaar met voor het eerst een waterschapsverkiezing met een lijstenstelsel. Een jaar waarin we met een expertmeeting de aandacht zullen vestigen op de problematiek van omgangsregelingen, op de problematiek van echtscheiding waar veel jongeren de dupe van worden. We zullen de bereikbaarheid van het platteland met het openbaar vervoer, de uitwerking van de aangenomen motie, hoog op de agenda houden. Een jaar waarin de nieuwe Wet ruimtelijke ordening van kracht wordt met een nieuwe rol van de provincie bij ruimtelijke vraagstukken. Een jaar waarin in veel gemeente de Centra voor Jeugd en Gezin zullen opengaan.

Morgen staan weer de eerste commissievergaderingen op de agenda. Het onderwerp wat er toch wel uitspringt is de pilots goedkoop openbaar vervoer. Na lang politiek sleurwerk ligt er dan eindelijk een voorstel op tafel wat recht doet aan de provinciale visie op OV: snel, schoon en sociaal.
De voorstellen die er tot nu toe lagen waren erg selectief, vooral op de grote steden gericht en droegen er onvoldoende aan bij dat autokilometers ingeruild worden voor OV kilometers. Al vanaf het moment dat de motie ingediend werd, nu anderhalf (!) jaar geleden, heeft onze fractie zich hard gemaakt voor een provinciebrede pilot. De aanhouder wint zullen we maar zeggen. Uiteindelijk is het trage besluitvormingsproces toch gunstig geweest voor het resultaat en staat het openbaar vervoer eindelijk weer eens in de positieve schijnwerpers.
Maar wat ons betreft is dat een eerste stap. Je kunt het busvervoer wel goedkoop maken maar als er geen bus (meer) rijdt in je regio heb je er weinig aan. Wij zullen ons in het komende halfjaar hard maken om ook de bereikbaarheid en de frequentie, met name op het platteland, te verhogen. Er blijft nog genoeg werk te doen!

« Terug

Archief > 2008 > januari

Geen berichten gevonden