Brabants volkslied

zaterdag 15 september 2007 16:35

Bespreking in Statencommissie Bestuur en Middelen op 14 september 2007

Dit onderwerp was op verzoek van de SP geagendeerd. Deze week was een onderzoek door regionale dagbladen gehouden en zijn Brabanders gevraagd naar hun opvattingen. 62% van de ondervraagden willen graag een volkslied en het lied Brabant van Guus Meeuwis scoorde daarbij het hoogst. Aanvankelijk was de SP en het CDA van mening dat de Staten er niet meer over moeten spreken omdat eind 2006 een besluit was genomen dat er geen volkslied zou komen.

De SP kwam daarop dus vandaag terug en wilde naar de stem van het volk luisteren en als volkslied het liedje van Meeuwis voordragen.

Het CDA wil geen volkslied, maar wilde het nieuwe signaal niet negeren. Hun voorstel is om enkele brabantse liedjes te beoordelen op bruikbaarheid om de provincie te promoten. Hierover wordt dan later definitief besloten. Overigens stelde de fractievoorzitter dat er nog meer provincies zijn zonder officieel volkslied én dat in de provincies met een volkslied het maar zeer zelden wordt gezongen.

De VVD wil nu wel een volkslied, maar niet per definitie het lied van Meeuwis. GroenLinks denkt er net zo over.

Ik heb ingebracht een consistent beleid te willen voeren en in navolging van ons unanieme besluit van vorig jaar geen volkslied te wensen. Daarbij aangetekend dat als er al een volkslied zou komen, wij het lied van Meeuwis daarvoor ongeschikt achten. In dat geval zou er een nieuw volkslied gemaakt moeten worden. Bovendien heb ik opgeroepen om ons vanaf nu te beperken tot het oplossen van problemen in Brabant.

D66 vindt de gehele vertoning van de afgelopen weken een hype en voelt niets voor een lied.
PvdA is verdeeld. Als er al een stemming zou plaatsvinden dan zou een meerderheid niet voor een volkslied zijn, maar fractieleden zijn vrij om hun eigen voorkeur tot uitdrukking te brengen.

De conclusie van de commissie-voorzitter is dat er geen meerderheid in de Staten is voor een nieuw volkslied. Wel zal de suggestie van het CDA door het college van GS worden overgenomen.
Wordt dus vervolgd, maar een officieel volkslied voor Noord-Brabant zit er niet in!
En ook de forse promotie voor het lied van Meeuwis heeft geen succes gehad.

Jan Luteijn (Burgerlid ChristenUnie-SGP Noord-Brabant)

« Terug

Archief > 2007 > september

Geen berichten gevonden