Bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant

zaterdag 15 september 2007 16:32

Bespreking in Statencommissie Bestuur en Middelen op 14 september 2007

Een belangrijke bespreking in alle commissies, maar in onze commissie stond Verbindend Brabant centraal. ChristenUnie-SGP stond bepaald niet alleen in haar kritiek op dit deel van het akkoord.
Los van het gegeven dat het ontbreken van financiële ramingen per doelstelling de bespreking bemoeilijkt, waren er nog maar weinig tastbare doelen geformuleerd.

Bovendien staan er nogal wat zaken vermeld waarvan wij vinden dat ze al horen bij onze provinciale organisatie en niet echt uitdagingen voor de komende vier jaren zijn. De passage over Eén Brabant heb ik eruit gehaald omdat die passage wel sterk tegemoet komt aan onze ideeën over de bondgenootschappelijkheid naar de gemeenten.

Kritiek was er bij meerdere fracties en ook bij ons over de sterke nadruk die werd gelegd op de marketing en positioneringsdrang van het merk Brabant. Ook zou de provincie trots en zelfbewust moeten acteren.

Ik stelde dat uit de houding en de resultaten van de provincie moet blijken of we verdienen om trots op onszelf te zijn. En dat we niet als een bedrijf een merkstrategie moeten gaan ontwikkelen als doel op zich. De Commissaris van de Koningin gaf weerwoord en had enkele goede voorbeelden waarbij Brabant zichzelf best wat meer mag profileren. Het van nature wat bescheiden denken mag volgens haar best veranderen. Zij stelde vooral tegenover onze bijdrage dat het toch bijbels is om het licht niet onder de korenmaat te laten schijnen.

Ik kon niet nalaten haar daarbij gelijk te geven, maar ook te wijzen dat in de Bijbel een voorbeeld staat van een koning (Nebukadnezar) die uitriep: “Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb?”. En wij weten allen hoe het deze koning is vergaan. Bescheidenheid en nuchterheid zijn ook kwaliteiten.

Jan Luteijn (Burgerlid ChristenUnie-SGP Noord-Brabant)

« Terug

Archief > 2007 > september

Geen berichten gevonden