Beslist geen spruitjesvisie

woensdag 14 februari 2007 21:40

Werkbezoek ChristenUnie - SGP aan West Brabant

De provinciale financiering van het schoolmaatschappelijk werk moet voortgezet worden. Aldus Anita Olsthoorn, wethouder Jeugdbeleid van de gemeente Halderberge, tijdens de start van het werkbezoek van de ChristenUnie/SGP aan Zuidwest Brabant op het gemeentehuis in Oudenbosch.

Gemeente Halderberge is één zeven pilot-gemeenten in Nederland van de Operatie Jong, die dit jaar ten einde loopt. De provincie heeft steun verleend bij het opstarten van deze pilot, komend jaar moeten gemeenten dit project zelf financieren. Daarvoor, zeker in een kleine gemeente als Halderberge, ontbreken de middelen, stelde Olsthoorn. Tevens uitte zij haar zorg over de financiering van het gemeentelijk jeugdbeleid nu dit onder de Wet Maatschappelijk Ondersteuning komt te vallen. Volgens Olsthoorn schiet de uitkering van het gemeentefonds tekort. Maar beide hadden hoge verwachtingen op steun van rijkswege met André Rouvoet als minister van Jeugd en Gezin.


Fractievoorzitter Jan Luteijn en lijsttrekker Hermen Vreugdenhil en andere kandidaten van de ChristenUnie/SGP lijst vertrokken vervolgens naar Tender Jeugdzorg in Roosendaal. Tender biedt ambulante hulp, crisishulp, dagbehandeling en residentiële hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen bij wie het opgroeien of opvoeden niet vanzelf gaat. Jaarlijks worden hier met behulp van 475 medewerkers 1700 kinderen opvangen, zo vertelden divisie manager Westelijke Zuid Brabant Marieke de Jong en afdelingsmanager van de Driekant Wout de With, die zich verheugd toonden over het nieuwe ministerie van Jeugd en Gezin. Niet alleen het kind in de knel, maar ook de hun ouders staan centraal, benadrukt Coen Drezen van de Raad van Bestuur van Tender. “De formule is om aan te sluiten bij de wortels van een kind. Die zijn zó belangrijk. Dat is beslist geen spruitjesvisie.”, aldus Drezen. Sinds de Wet op de Jeugdzorg twee jaar terug is aangenomen, stopt de hulpverlening als een kind achttien is geworden. Die leeftijdsgrens zou volgens Drezen weer opgerekt moeten worden. Achttienjarigen dreigen, soms gewoon vanwege onwennigheid met administratieve rompslomp van een zelfstandig huishouden, in financiële problemen te komen. En dat kan weer leiden tot een vicieuze cirkel van steeds ingewikkelder problematiek, die met enige coaching voorkomen had kunnen worden.

Tender werkt, als één van de zeven jeugdzorg instellingen in Nederland, met het pilotproject ‘het omgangshuis’ in Rijsbergen, waarover Annaleen Zwagers vertelde. Als ouders gaan scheiden zijn er soms problemen met het nakomen van afspraken. Voor het kind is het beste om beide ouders te blijven zien. Met behulp van begeleidingstraject van maximaal een half jaar gaan ouders en kind op weg naar een betere omgangsregeling. “Het werkt!”, aldus Zwagers. “De rechter kan het verplicht stellen, of beide ouders kunnen er zelf omvragen.

De middag stond in het teken van de tuinbouw.

Pruimtomaten
De pruimtomaten, die tuinder Arie de Jong in 8 hectare grote kas in Steenbergen speciaal voor de horeca in Engeland kweekt, werden en bewonderd én geproefd. De Jong gaf uitleg over zijn innovatieve kas, die de gemeente Steenbergen energie oplevert.
Paprika's
Zijn buurman Michel Ruiven verhuisde in ’96 vanuit het Zuid Hollandse Poeldijk om in Steenbergen te kunnen doorgroeien. Ruiven startte met 6 hectare gele paprika’s. Maar inmiddels was hij al jaren in afwachting van groen licht om te kunnen uitbreiden. Hetgeen door een raadsbeslissing echter op losse schroeven is komen te staan. En nogmaals verkassen is voor Ruiven, en zijn gezin geen optie, zo vertelde hij. Tiny Aerts van de ZLTO, vertelde dat uitbreiding voor een onderneming van levensbelang is: “Anders sterven deze bedrijven uit.”

« Terug

Archief > 2007 > februari

Geen berichten gevonden