Statencampagne ChristenUnie is van start

abbezaterdag 10 februari 2007 21:58

De ChristenUnie maakt zich op voor een nieuwe verkiezingsronde. In het Van Abbemuseum in Eindhoven werd vanmorgen het startsein gegeven voor de Provinciale Statenverkiezingen. En zo liet de nieuwe regeringspartij weten: Ook nu gaat ze haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. In Limburg wil de ChristenUnie namelijk een statenlid gaan leveren.

Start in het Zuiden
Evenals de start van de Tweede Kamerverkiezingen koos de ChristenUnie ook deze keer een zuidelijke locatie. Een van de redenen was om de kersverse lijstdeelnemers aan de Provinciale Statenverkiezingen in Limburg een hart onder de riem te steken.Aandacht voor preventie
De ChristenUnie lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord Brabant, Hermen Vreugdenhil, zei in te willen steken op vooral thema’s zorg voor het platteland (multifunctionele centra in kleine kernen) en zorg voor gezin en kinderen. Een van de heel concrete stappen op dit terrein is dat er een Informatie- en Adviespunt Echtscheiding zal worden opgericht in de provincie. Vreugdenhil maakte duidelijk dat dit deel is van het investeren in gezinnen en jongeren: “De provincie heeft een speciale taak op het gebied van jeugdzorg en realiseert zich dat dat meer is dan aandacht voor preventie. Met name de scheidingsproblematiek heeft grote gevolgen voor jongeren en hun ontwikkeling.”

Omzien naar kwetsbare groepen
Klaas Koelewijn is de ChristenUnie lijstrekker in Limburg. Sinds de laatste Statenverkiezingen in 2003 is het aantal mensen dat op de ChristenUnie stemt in Limburg verviervoudigd en dit was aanleiding voor Koelewijn om samen met een kernteam serieus te gaan kijken naar deelname in de Provinciale Staten. Nadruk hierbij ligt “op het omzien naar de kwetsbare groepen, de zorg voor het Limburgs landschap en medisch-ethische thema’s”, zo zei Koelewijn. “Thema’s die prima aansluiten bij de speerpunten van de ChristenUnie in de Tweede Kamerverkiezingen en die ook weer terug te vinden zijn in het regeerakkoord”.‘De geur van herkenning’
Het in een paar maanden geschreven programma roept bij de kiezer van vaak katholieke huize “de geur van herkenning” op, zo verwoordde hij vanmorgen de reacties die hij totnogtoe heeft gehoord.

Eerste Kamerlid dr. prof. ing. Egbert Schuurman veegde vanmorgen de vloer aan met berichten als dat de ChristenUnie moeilijk onderdak zou kunnen verschaffen aan de katholieke kiezer. “Als je zegt ChristenUnie betekent dat unie van christenen”, zo zei hij, benadrukkend dat ieder die zich in het programma van de partij kan vinden wat hem betreft meer dan welkom is.

Regeerakkoord
Joël Voordewind was namens de Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie aanwezig en verwoordde nog een keer dat de fractie blij is met het regeerakkoord zoals het er nu ligt: “Het mooie eraan is dat het heel duidelijk de thema’s laat zien waar wij steeds voor gestreden hebben, namelijk zorg voor kwetsbare groepen, gezin en jongeren en duurzaamheid”. Voordewind is blij met André Rouvoet als mogelijk nieuwe minister van Jeugd en Gezin. Maar juicht dit alleen toe indien Rouvoet kan beschikken over een eigen budget.

« Terug

Archief > 2007 > februari

Geen berichten gevonden