'Maak het openbaar vervoer efficiënter door OV-informatie te delen'

vrijdag 16 maart 2018 11:48

Bij de begrotingsbehandeling van afgelopen november heeft ChristenUnie-SGP een motie ingediend met de opdracht voor het college om het delen van informatie met betrekking tot reisbewegingen van mensen in het openbaar vervoer te bevorderen. Met deze informatie kunnen (externe) partijen op zoek naar slimme verbeteringen.

Het delen van deze informatie is belangrijk voor het efficiënter inrichten van het openbaar vervoer. Gedeputeerde van der Maat reageerde hier destijds positief op. ‘Met de geest van de motie zijn we het helemaal eens. Wij zijn met de NOVB (Nationaal Openbaar Vervoer Beraad) ook al bezig om te kijken of we met bedrijven die data helemaal kunnen openstellen.’ Eind februari heeft gedeputeerd Van der Maat tijdens een vergadering met statenleden nagedacht over de herijking van de OV-visie. Een van de speerpunten van het project ‘Mobiliteit van de Toekomst’ is het openbaar vervoer klaarmaken voor de toekomst. Daarvoor is een herijking van de OV-visie noodzakelijk. Op dit moment is het openbaar vervoer met name ingericht op vaste lijnen met een vastgestelde dienstregeling. In de toekomst moet het openbaar vervoer meer als dienst worden ingericht. Dit houdt in dat het openbaar vervoer vraaggericht wordt. Deze herijking staat gepland voor het najaar van 2018. Het voorstel om OV-informatie beschikbaar te stellen sluit hier goed bij aan. ‘We vinden het belangrijk dat een efficiënt OV-systeem voor iedereen beschikbaar is. We zullen met gedeputeerde van der Maat en de andere statenleden samenwerken om dit doel te behalen,’ aldus Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP.

« Terug

Archief > 2018 > maart

Geen berichten gevonden