Kandidaten

 • Hermen Vreugdenhil, 44 jaar uit Nieuwendijk.

  “Brabant is het waard om als ChristenUnie en SGP een duidelijk christelijk geluid te laten horen. Dat heb ik de afgelopen vier jaar mogen doen als statenlid in de Provinciale Staten van Brabant en daar ga ik graag mee door. Omdat wij geloven in een samenleving waar we omzien naar elkaar. Omdat wij geloven in een samenleving waar we oog hebben voor de schepping. En omdat wij geloven in een samenleving die radicaal durft te kappen met drugs, door mensen een hoopvol perspectief te bieden.”

  Mooiste plek in Brabant: De prachtige natuur, zoals de Biesbosch.

  TwitterFacebook
 • Henk van Zelst, 55 jaar uit Waalwijk.

  “Ik sta op de lijst om een bijdrage te kunnen leveren aan een goed woon- en leefklimaat, rentmeester zijn is een opdracht die we vanuit de Bijbel krijgen, daar wil ik de mij geschonken gaven graag voor inzetten. Ik zou graag het complete programma in de komende vier jaar uit willen werken in beleid in onze mooie provincie Noord-Brabant.”

  Mooiste plek in Brabant: De Loonse en Drunese Duinen.

  TwitterFacebook
 • Albert Spijker, 50 jaar uit Helmond.

  “Ik wil mijn ervaring en drive inzetten voor de provincie en de mensen die daarin wonen en werken. Met name voor hen die bescherming nodig hebben tegen de harde zijden van onze maatschappij. Mijn belangrijkste speerpunten zijn de energieverandering, iedereen moet mee kunnen doen aan duurzame energie. Verder wil ik dat er een Taskforce bestrijding mensenhandel komt om uitbuiting in Brabant tegen te gaan.”

  Mooiste plek in Brabant: De Groote Peel.

  TwitterFacebook
 • Marijke Heuvelink, 39 jaar uit Heusden.

  “Graag zet ik me in voor alles wat met omzien naar elkaar te maken heeft. Een stil kind in de klas, een buurvrouw die al een tijdje niet gezien is of een statushouder op weg helpen in de wijk. Hoewel ik het erg leuk vind om in cijfers en dossier stukken te duiken, vind ik het allermooist om de.mens achter dat dossier en cijfer te zien. Dat is belangrijk, dat we niet alleen nadenken over beleid, maar juist over de invloed op mensen”

  Mooiste plek in Brabant : Op de fiets over dijken, door bossen en al het moois dat Brabant te fietsen heeft.

  TwitterFacebook
 • Bart Meijboom, 34 jaar uit Werkendam

  “Ik zet me in om mee te helpen politieke vraagstukken op te lossen om zo het fijne leefklimaat in Brabant te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Bedrijven stimuleren om hun bijdragen aan een circulaire economie te vergroten. Door reststoffen opnieuw te gebruiken met het oog op het behoud van Brabant, ook voor de volgende generaties.’

  Mooiste plek In Brabant: Van de hoge zandgronden tot aan de rivierklei, ieder stukje Brabant is uniek.

 • Jan van Groos, 58 jaar uit Waalwijk

  "De overheid heeft de nodige invloed, bijvoorbeeld in de zorg voor de mensen die dat nodig hebben en het bewaren van de schepping. Het tegengaan ivan criminaliteit behorend bij drugs- en mensenhandel is voor mij een belangrijk speerpunt. Want deze vorm van misdaad maakt veel menselijk leven kapot."

  Wat is voor u de mooiste plek in de provincie: Waalwijk, gelegen op de naad van zand en klei met aan de ene kant de Loonse en Drunense duinen en aan de andere kant het rivierengebied is de natuur er prachtig, en gelegen op de grens van Rooms-katholiek en protestant is de cultuur bijzonder.

  TwitterFacebook
 • Naam: John van Grinsven, 76 jaar uit Den Bosch

  “Omdat iedereen ertoe doet en dit ook vorm wordt gegeven en blijkt uit de zorg voor ouderen, eenzamen, slachtoffers van mensenhandel, andere kwetsbare groepen zoals thuislozen, arbeidsmigranten, een beter milieu.”

  Mooiste plek in Brabant: De historische binnenstad van Den Bosch en in het bijzonder de kathedraal.

 • Machiel de Gelder, 67 jaar uit Werkendam

  "Belangrijk om het ChristenUnie-SGP geluid ook in de provincie te laten horen. Duurzaamheid en energietransitie is een belangrijk speerpunt. Wij moeten zuinig omgaan met de schepping, verantwoord gebruik maken van de energiebronnen, besparen waar we kunnen, nieuwe energiebronnen gebruiken en innovatie stimuleren."

  Mooiste plek in Brabant: De Biesbosch.

 • Karen Suijkerbuijk-Ader, 35 jaar uit Roosendaal

  "Ik sta op de lijst omdat ik het belangrijk vind dat de samenwerking tussen de Provinciale Staten en gemeenten in Noord-Brabant verder versterkt wordt en onderwerpen die zich ertoe lenen regionaal opgepakt worden. ChristenUnie-SGP Noord-Brabant heeft oog voor de leefbaarheid in de dorpen en wijken van onze gemeenten. Een samenleving waar elkaar ontmoeten en omzien naar elkaar bemoedigd wordt."

  Wat is voor u de mooiste plek in de Provincie: De Rucphense Heide en Bossen.

  Facebook
 • Daniël Smits, 29 jaar uit Breda

  "Ik sta op de lijst, om ook de studenten en jongeren die al werkzaam zijn binnen Brabant te vertegenwoordigen. Daarnaast heb ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel en wil ik opkomen voor de doelgroepen die weinig gehoord worden. Duurzaam openbaar vervoer is een belangrijk speerpunt voor mij."

  Mooiste plek in de provincie: De stad Breda

  TwitterFacebook